Cheng, Cheng-Kung's Bonsai School

 

Cheng, Cheng-Kung's creation series
 

Simplest Sharpening ToolS method 

Approaches for Cultivating Ficus  

 

Student's creations in Bonsai School
 

20190201


ZHANG,ZHI-YONG
Juniperus - 01 
ZHENG,YA-WEN
Juniperus - 02
LUO,TIAN-SONG
Juniperus - 03
ZHANG,QIAN-WEN
Juniperus - 04
LIN,ZHE-YI
Juniperus - 05

 

 

20181201

  
CAI,ZONG-FA
Juniperus - 01 
LUO,ZHEN-MEI
Juniperus - 02
WEN,JUN-YAN
Juniperus - 03
LIANG,HAN-RU
Juniperus - 04
ZHANG,ZHI-YONG
Juniperus - 05

 

 

2014-0106

  
Lin,Ze-Song
Pinus parviflora - 01  Pinus parviflora - 02  Pinus parviflora - 03 
You,Yu-Qi
Pinus parviflora - 04  Pinus parviflora - 05 
You,Jie-Yu
Pinus parviflora - 06  Pinus parviflora - 07  Pinus parviflora - 08 
Wang,Shun-Feng
Pinus parviflora - 09  Pinus parviflora - 10  Pinus parviflora - 11  Pinus parviflora - 12 
Zhan,Fu-Lin
Pinus parviflora - 13  Pinus parviflora - 14  Pinus parviflora - 15 

2012-12

common course 
Lin,Ze-Song  Chen,Yong-Shu  Chen,Wei-Ting
Chen,Ji-Ren  Ge,Jian-Rong   Pan,Jian-Nan

2012-11

common course  Wang,Shun-Xi
Lin,Shih-Chang Hung,Jui-Tse
Liu,Kun-Yuen   Yang,Li-Chen

 

Sep 2012, Xinyi-Jiangsu Bonsai Class (China)

 

2012-02

Wang,Jie-Li
Pinus parviflora - 01  Pinus parviflora - 02  Pinus parviflora - 03  Pinus parviflora - 04 

Xu,Hong-Hao
Juniperus - 01 

Chen,Ji-Qing
Juniperus - 02 

Chen,Zhi-Xiang
Juniperus - 03  Pinus parviflora - 05   Juniperus - 04 

You,Zhao-Qi
Pinus parviflora - 06   Pinus parviflora - 07   Pinus parviflora - 08   Pinus parviflora - 09   Pinus parviflora - 10  

 

2011-10 

Chen,I-Neng
Pinus parviflora-01 Pinus parviflora-02 Pinus parviflora-03

Lin,Teng-Tao
Pinus parviflora-04 Pinus parviflora-05 Pinus parviflora-06 Pinus parviflora-07 Pinus parviflora-08 Pinus parviflora-09 Pinus parviflora-10 Pinus parviflora-11

Lin,Shih-Chang
Pinus parviflora-12 Pinus parviflora-13 Pinus parviflora-14 Pinus parviflora-15

Huang,Chiu-Tse
Pinus parviflora-16 Pinus parviflora-17 Juniperus-01

Hsu,Chiung-Hua
Juniperus-02 Juniperus-03

Lin,Tse-Sung
Pinus parviflora-18 Pinus parviflora-19 Pinus parviflora-20 Pinus parviflora-21 Pinus parviflora-22

 
Natural Class IV - China

 

2010-12

Lin,Shih-Chang
Pinus parviflora-I Pinus parviflora-II Pinus parviflora-III Pinus parviflora-IV

Lin,Chih-Hsiung
Pinus parviflora-I Pinus parviflora-II Pinus parviflora-III Pinus parviflora-IV
Pinus parviflora-V Pinus parviflora-VI Pinus parviflora-VII

Huang,Qiu-Ze 
Juniperus-I 

Huang,Chin-Fu
Pinus parviflora-I Pinus parviflora-II Juniperus-I

Liu,Kun-Yuen
Pinus parviflora-I Juniperus-I Juniperus-II Juniperus-III Juniperus-IV

 

Nov 2010, China.  Shan Dong Bonsai Class

2009 -11

Lin,Shih-Chang
Pinus parviflora-I

Lin,Chih-Hsiung
Pinus parviflora-II Pinus parviflora-III

Chan,You-Hsuan
Juniperus-I Juniperus-II

Liu,Kun-Yuen
Juniperus-III Juniperus-IV  Juniperus-V  Pinus parviflora-IV

Hsiao,Min-Feng
Juniperus-VII

Chien,Hsu-You
Juniperus-VIII Juniperus-IX Juniperus-X

 

Sep 2009, China.  Shan Dong Bonsai Class
 

May 2009, YaoTang Bonsai Class (China)

 

 

2009 -02
   

Yan,Mau-Lin
Pinus parviflora-V Pinus parviflora-VI Pinus parviflora-VII Pinus parviflora-VIII
Pinus parviflora-IX

Chen,Yung-Tai
Pinus parviflora-I Pinus parviflora-II Pinus parviflora-III Pinus parviflora-IV

Chen,Li-Chiun
Juniperus-III Juniperus-IV

Liang,Jian-Shing
Juniperus-I Juniperus-II

Tang,Sheng-Shang
Juniperus-V Juniperus-VI

Huang,Ying-Fu
Juniperus-VII Juniperus-VIII

2008 -11
 

Tseng,Yu-Chin.jpg
Juniperus-I Juniperus-II

Pan,Chien-Nan
Pinus parviflora-I Pinus parviflora-II Pinus parviflora-III

Pan,Mei-Hui
Pinus parviflora-IV Pinus parviflora-V Pinus parviflora-VI Pinus parviflora-VII

Hsiao,Min-Feng
Juniperus-III Juniperus-IV

2007

Lin, Chih-Hsiung
Pinus parviflora-I Pinus parviflora-II Pinus parviflora-III Pinus parviflora-IV

Chou, Tsung-Min
Juniperus-I
Juniperus-II

Li, Liang-kun
Pinus parviflora-V Pinus parviflora-VI Pinus parviflora-VII

Chen, I-Neng
Pinus parviflora-VIII Pinus parviflora-IX Pinus parviflora-X

Tseng,Yu-Chin
Pinus parviflora-XI Pinus parviflora-XII Pinus parviflora-XIII

Y.Y.Cheng(Malaysia)
Juniperus-III Juniperus-IV

Natural Class III (2007.08)

 

2006         
Natural Class I
(2006.08)
Natural Class II
(2006.12)

Li, Liang-kun
Pinus parviflora - I    Pinus parviflora - VII     Pinus parviflora - XIII     Pinus parviflora - XIX 
Pinus parviflora - XXV     Pinus parviflora - XXVIII     Pinus parviflora - XXX    Pinus parviflora - XXXI

Liu, Ming-Tsung
Pinus parviflora - II   Pinus parviflora - VIII     Pinus parviflora - XIV   Pinus parviflora - XX 
Pinus parviflora - XXVI     

Chen, I-Neng
Pinus parviflora - III    Pinus parviflora - IX    Pinus parviflora - XV    Pinus parviflora - XXI 

Chen, Hsiu-Chung
Pinus parviflora - IV    Pinus parviflora - X    Pinus parviflora - XVI      Pinus parviflora - XXII  
Pinus parviflora - XXVII      Pinus parviflora - XXIX

Chou, Tsung-Min  
Pinus parviflora - V    Pinus parviflora - XI      Pinus parviflora - XVII      Pinus parviflora - XXIII      

Lin, Teng-Tao
Pinus parviflora - VI   Pinus parviflora - XII     Pinus parviflora - XVIII     Pinus parviflora - XXIV 

 

Nov 2005, China Changzhou Wang,Yong-Kang Bonsai Class

       

2005

Chen, Wen Huan
Pinus parviflora - I            Pinus parviflora - II          

Chu, Chien-An
Pinus parviflora - III

He, Chih-Hsiung
Pinus parviflora - IV           Pinus parviflora - V    

Huang, Li-Hua
Pinus parviflora - VI 

Wu, Tung-Chun
Pinus parviflora - VII           Pinus parviflora - VIII       Pinus parviflora - IX   Juniperus chinensis-I

Lin, Chih-Hsiung
Pinus parviflora - X             Pinus parviflora - XI         Pinus parviflora - XII    Pinus parviflora - XIII

Chen, Chih-Hao
Pinus parviflora - XIV